0004
Saddle Stitch I เย็บมุงหลังคา
จะพิมพ์แคตตาล็อก แบบมีโฟลเดอร์ใช้เป็นคู่มือ company profile หรือเอกสารต่างๆ ให้ดูดี และใส่เอกสารเพิ่มเติมได้ตามต้องการ
มีสินค้าอยู่ในคลัง
รายละเอียดสินค้า
จะพิมพ์แคตตาล็อก แบบมีโฟลเดอร์ เป็นคู่มือ company profile หรือเอกสารต่างๆ ให้ดูดี และใส่เอกสารเพิ่มเติมได้ แค่เพิ่มโฟลเดอร์ เป็นกระเป๋าเล็กๆ ติดไว้ที่ปกหลัง หรือตรงไหนของเล่ม ก็ใส่ข้อมูล หรือเอกสารเพิ่มได้ตามต้องการ
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย